Tillstånd för inglasad veranda

2006-03-01 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Jag äger en restaurang som sedan tretton år tillbaka har en tillbyggd, inglasad veranda för året runt bruk. Verandan är belägen på trottoar till gata som numera i sin helhet är gågata. Lov för tillfällig åtgärd lämnades 1993 och har sedan förlängts 2 ggr. Nu nekar byggnadsnämnden till förlängning av detta lov. Jag har många frågor kring detta - hoppas någon kan hjälpa mig med goda råd. En fråga som dök upp idag - Byggnadsnämnden hänvisar till att Polisens tillstånd enligt ordningslagen inte föreligger. Behövs sådant verkligen? Kan man hänvisa till "Allmänt vedertagen användning" enligt §1, 3 kapitlet ordningslagen?
SVAR
Det är troligen inte möjligt att du kan hävda allmänt vedertagen användning enligt ordnigslagen 3 kap 1 §, se här. En gågata kan förmodligen inte anses vara allmänt vedertagen för att ha en tillbyggd glasveranda på. Det bästa torde vara att ansöka hos polisen om ett tillstånd för uteservering. Eftersom byggnämnden inte är de som ska ge tillstånd till att du får ta gatan i anspråk på nämnda sätt torde de därmed inte kunna lämna lov för tillfällig åtgärd. Om kommunen skulle kunna godkänna din lov för tillfällig åtgärd till verandan, utan att polisen lämnat tillstånd till att det var okej gågatan skulle användas till detta skulle, skulle bestämmelsen i ordningslagen ha förlorat sitt syfte eftersom kommunen då kan anses ha lämnat det tillstånd som polisen ska göra. Det torde med andra ord förhålla sig så att polisen gör en avvägning om det överhuvudtaget är lämpligt att ha en uteservering på nämnda plats och kommunen lämnar tillstånd till själva byggnationen, det vill säga hur serveringen får se ut.

Med vänlig hälsning

Oscar Björkman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1147)
2020-08-14 Brottsligt att inte plocka upp efter sin hund?
2020-08-12 Är civilingenjör en skyddad titel?
2020-08-11 Lagligt att fotografera när varor lastas på en lastbil?
2020-08-10 Folkbokföring för barn över 16 år

Alla besvarade frågor (82781)