FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/06/2007

Besöksförbud

jag har en fråga angående en person som tidigare funnits i min närhet som jag nu tagit avstånd från. Han uppträder hotfullt och kommer till min bostad och ringer på i längre perioder. Jag uppfattar det som obehagligt och har berättat det för honom, vad ska jag göra? Har han rätt att uppsöka mig hur som helst? Kan jag med hjälp av polis få det att upphöra?

Lawline svarar

Hej! Det bästa är att ta kontakt med polisen och göra en anmälan mot den person som hotar och trakasserar Dig. I samband med anmälan kommer polisen att fråga Dig om Du vill att personen ska förbjudas att ta kontakt med Dig. Det är inte polisen som tar beslut huruvida besöksförbud ska utfärdas utan detta är upp till åklagaren att bestämma och kan överklagas till domstol. Med andra ord, det är åklagaren som först tar ett beslut men om personen som besöksförbudet gäller inte håller med om beslutet är det domstolen som beslutar. Lagen som reglerar frågor om besöksförbud heter Lag om besöksförbud och Du finner den http://lagen.nu/1988:688 . I lagen finner Du vad som beaktas då någon ansöker om besöksförbud och annat som gäller. Ett besöksförbud innebär att man för att skydda en persons liv, hälsa, frihet och frid kan förbjuda någon annan att ta kontakt med denna person. Om Du känner att Din frid eller liknande är hotad är det viktigt att Du anmäler detta. Det krävs inte att våld har förekommit för att ett besöksförbud ska utfärdas utan det kan räcka med att trakasserier har förekommit, exempelvis i hemmet eller per telefon. Ju förr Du anmäler till polisen ju lättare blir det för polis och åklagare att göra en fullständig undersökning av vad som har hänt och vad som är bäst att göra åt problemet. Hoppas detta kan hjälpa Dig en bit på väg. Med vänlig hälsning,
Ida ForssRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo