Olagligt med armbindel?

2006-01-13 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar om det är olagligt att ha armbindel runt armen? För några dar sedan i skolan kom ett par lärare fram till mig och ifrågasatte att jag inte fick ha ett Rage against the machine märke (röd stjärna) runt armen. I och försig så anammar det ju kommunism, men jag får väll vara kommunist om jag vill. De höll på och tjata om att man inte fick ha ett hakkors på sig så de menade att man inte fick ha ett kommunism märke på sig heller. Men sen kom en annan lärare fram och sa att det var olagligt att ha armbindel sedan andra världskriget. Där tvivlade jag lite, men det kan väl vara sant. Så jag frågar er, är det olagligt eller inte?
SVAR
Hej!

Det finns ingen specifik bestämmelse som förbjuder bärande av armbindel. Tidigare fanns det en lag som hette Lag (1947:164) om förbud mot politiska uniformer och denna förbjöd mycket riktigt bärande av armbindel som uttryckte politisk uppfattning. Och som SFS-numret avslöjar tillkom denna bestämmelse strax efter andra världskriget. Den regeln upphävdes dock 2002.

Den bestämmelse som finns nu är brottet hets mot folkgrupp i 16 kap 8§ Brottsbalken (BrB). Brottet består i att genom uttalande eller annat meddelande sprida uttryck av missaktning för folkgrupp eller annan grupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, sexuell läggning eller trosbekännelse. I praxis har som meddelande ansetts kunna vara klädsel eller bärande av emblem exempelvis armbindel. Det finns flera exempel på rättsfall där domstolen ansett att bärande av armbindel med hakkors är ett sådant meddelande som är kriminaliserat enligt 16:8 BrB, men däremot har åtalet brustit i ett antal fall pga att spridningen av meddelandet inte ansetts tillräckligt. Frågan om en kommunistisk symbol också skulle anses som hetsande mot folkgrupp har såvitt jag vet inte prövats. Min bedömning är dock att något sådant inte skulle vara aktuellt. För mer information om vilken typ av handlande som hets mot folkgrupp riktar sig mot rekommenderar jag att du tittar närmare i proposition 2001/02:59.
Eva Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?