FrågaKÖPRÄTTÖvrigt12/06/2007

Definition av "lös sak" i konsumentköplagen

vart går gränsen för "lös sak" i konsumentköplagen?

Lawline svarar

Hej! I propositionen till konsumentköplagen (prop. 1989/90:89, s. 59) står att läsa att uttrycket "lös sak" används i lagen i uttryckets vedertagna betydelse. Därmed avses varje slag av rörligt fysiskt föremål, t.ex. livsmedel, kläder, möbler, bilar, båtar och kemisk-tekniska produkter. Som lös sak ska enligt propositionen vidare räknas exempelvis gaser och vätskor, men dock inte elektrisk kraft. Från lagens tillämpningsområde undantas köp av fast egendom samt köp av annan lös egendom än lösa saker, såsom arrende- och hyresrätter, andra nyttjanderätter, panträtter, fordringar, aktier och andra värdepapper, fasta saker t.ex. byggnad på annans mark m.m. Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?