FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt05/06/2007

Offentlig handling

Är beslut om omhändertagande enligt LVU och LVM en offentlig handling?

Lawline svarar

En allmän handling som får lämnas ut ska på begäran av vem som helst som vill ta del av den lämnas ut till denne. Handlingsoffentligheten är grundlagsskyddad och finns i tryckfrihetsförordningens andra kapitel (http://www.lagen.nu/1949:105). För att en handling ska vara allmän krävs att det rör sig om: 1, en handling (till exempel ett beslut i pappersform), 2, att den är förvarad hos en myndighet och 3, att den är antingen inkommen till eller upprättad hos myndigheten För att en allmän handling ska få lämnas ut, det vill säga är offentlig, krävs att det inte finns något hinder mot utlämnande på grund av bestämmelse om sekretess. Beslut om vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (http://www.lagen.nu/1990:52 ) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (http://www.lagen.nu/1988:870 ) fattas av länsrätten efter ansökan från socialnämnden. När länsrätten har fattat beslut föreligger en handling som är förvarad hos myndigheten och den är upprättad vid den tidpunkt då beslutet har avkunnats eller expedierats (TF 2 kap 3, 7 §§). I sekretesslagens 7 kapitel 4 § (http://www.lagen.nu/1980:100 ) finns en bestämmelse om sekretess inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden. Bestämmelsen omfattar dock inte beslut om omhändertagande eller tvångsvård. Sammanfattningsvis kan sägas att beslut om omhändertagande eller vård med stöd av LVU och LVM blir offentligt då länsrätten har meddelat beslutet eller skickat iväg det. Med vänlig hälsning
Julia AsplundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”