Upphörande av preskripitonsavbrytande brev

2006-01-24 i Preskription
FRÅGA
Hejsan, jag har en fråga avseende preskriptionstid. Fordran avser hyresskuld (1999) - borgenären hänvisar till en "tredskodom per 2000-03-24". Vad jag kunnat lista ut på egen hand är att preskriptionstiden för näringsidkares fordran på konsument är 3 år, för hyresskuld 2 år. Hur kan jag få fordringsägaren (att om möjligt) upphöra att skicka kravbrev? Jag är bosatt utomlands och har inga tillgångar, jag försattes i konkurs i juni 2000
SVAR

Hej!

Det är tyvärr nog svårt att få fordringsägaren att upphöra att skicka kravbrev då det ligger i dennes intresse att du betalar din skuld och det finns heller inget lagligt stöd för du skall kunna få honom att sluta skicka dessa brev.

Du nämner att du försatts i konkurs. När en privatperson försätts i konkurs finns fordringarna kvar då den fysiska personen fortfarande finns kvar. Ditt alternativ skulle kunna vara att ansöka om skuldsanering, där ditt första steg får bli att själv kontakta fordringsägaren och försöka komma överens om en uppgörelse. Skuldsaneringslagen och dess bestämmelser hittar du här

Lycka till!

Sandra Bolle
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (609)
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.
2021-10-28 När avbryts preskription?
2021-10-27 När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?

Alla besvarade frågor (97573)