Upphörande av preskripitonsavbrytande brev

Hejsan, jag har en fråga avseende preskriptionstid. Fordran avser hyresskuld (1999) - borgenären hänvisar till en "tredskodom per 2000-03-24". Vad jag kunnat lista ut på egen hand är att preskriptionstiden för näringsidkares fordran på konsument är 3 år, för hyresskuld 2 år. Hur kan jag få fordringsägaren (att om möjligt) upphöra att skicka kravbrev? Jag är bosatt utomlands och har inga tillgångar, jag försattes i konkurs i juni 2000

Lawline svarar

Hej!

Det är tyvärr nog svårt att få fordringsägaren att upphöra att skicka kravbrev då det ligger i dennes intresse att du betalar din skuld och det finns heller inget lagligt stöd för du skall kunna få honom att sluta skicka dessa brev.

Du nämner att du försatts i konkurs. När en privatperson försätts i konkurs finns fordringarna kvar då den fysiska personen fortfarande finns kvar. Ditt alternativ skulle kunna vara att ansöka om skuldsanering, där ditt första steg får bli att själv kontakta fordringsägaren och försöka komma överens om en uppgörelse. Skuldsaneringslagen och dess bestämmelser hittar du http://lagen.nu/1994:334

Lycka till!

Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”