FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt22/06/2007

Olovlig körning

Vad blir straffpåföljden om man kör bil då körkortet är indraget pga grovt rattfylleri? (Rattfylleridomen blev skyddstillsyn och vård samt böter)

Lawline svarar

Hej Om någon kör ett körkortspliktigt fordon utan sådant körkort gör personen sig skyldig till olovlig körning. Straffet för olovlig körning är böter. Om personen tidigare innehaft körkort som blivit återkallat kan straffet bli fängelse i upp till sex månader. Denna bestämmelse finner man i 3§ i lag om straff för vissa trafikbrott http://lagen.nu/1951:649 Vänligen
Rådgivare