FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt17/06/2007

Är det tillåtet att rista in initialer i ett träd?

Hej! Får man rista in sina initialer på ett träd som står längs vägen och inte på någon annans tomt? MVH

Lawline svarar

Hej! Att rista in text, symbol eller något annat i ett träd kan under vissa förutsättningar vara att anse som åverkan och är straffbart enligt 12 kap. 2§ brottsbalken (BrB) som du hittar http://www.lagen.nu/1962:700 . Åverkan är en ringa form av skadegörelse. Det krävs att det har uppstått en varaktig skada, inte endast tillfällig. Skadan behöver inte vara av ekonomisk art och därmed innebära kostnader eller en förlust i pengar för ägaren, utan det kan också vara en skada om trädet för ägaren haft ett affektionsvärde. Har trädet däremot inte haft någon som helst betydelse för ägaren är det inte fråga om en skada. Samma sak gäller om skadan endast är obetydlig. Att trädet inte står på en enskild persons tomt har ingen betydelse för om det är åverkan eller inte, det finns ju någon som äger marken, exempelvis staten eller kommunen. Vänligen
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo