Förmånsrätt

Hej

Jag har en fråga om skulder i ett dödsbo. I dödsboet finns en hel del skulder. Skatteskulder, skulder till inkassobolag, privata skulder, utlägg för begravning etc.

Som tillgång bl. a. finns 50% av en fastighet. Fastigheten ska säljas till den person som äger den resterande hälften.

Vi gissar att tillgångarna i boet täcker skulderna men vet ej säkert. . Utöver de ursprungliga skulderna har det tillkommit skulder för dödsboet förvaltning. Vi önskar att pengarna från försäljningen sätts in på ett konto och så får alla fodringsägare betalt. Vi vill se till att fordringsägarna behandlas rättvist. Ägarna av den andra hälften av fastigheten (som alltså ska köpa dödsboets del) vill ta undan kostnader de haft för utlägg samt ett större lån innan de betalar för fastigheten. Vi anser det fel eftersom vi anser att samtliga fordringsägare ska behandlas rättvist. Annars prioriteras deras fordran före andra fordringsägares krav. Det är ju svårt att få en total bild av skuldläget innan t.ex. reavinsten på fastighetsförsäljningen har beräknats.

Så min fråga är. Finns det prioriterade fodringar i dödsbon.? Statliga skulder är ju det inte längre. Är några andra skulder prioriterade? T.ex begravningskostnader.

Lawline svarar

Hej!Finns det en fastighetsinteckning uttagen för det nämnda lånet utgör det inte något problem att ta undan det då detta vore en prioriterad fordran. Några övriga kostnader för utlägg bör inte tas undan då alla fordringsägare ska behandlas lika.Allmän förmånsrätt följer med begravningskostnaderna vilket innebär att de är prioriterade i förhållande till andra fordringar, dock inte före fordringar med särskild förmånsrätt såsom förmånsrätt i fast egendom.

Sofia FjellandRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”