FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/05/2007

Narkotikastrafflagens utveckling

Hur har narkotikastrafflgaen ändrats i överlag? Har den ändrats i stort eller bara små justeringar? När skrevs den första lagen och hur många gåner har den förändrats och varför?

Lawline svarar

Narkotikamissbruk började bli ett problem av betydelse i Sverige från 60-talet och framåt. Av den anledningen så kom vår första moderna strafflagen mot narkotika under den tiden. I den första lagen var maxstraffet för narkotikabrott två års fängelse. Från den lagen har flera ändringar, som i princip utan undantag, innebär straffskärpning och utvidgning av vad som är straffbar hantering av narkotika kommit. Idag är maxstraffet för grovt narkotikabrott fängelse i 10 år och genom vissa regler om straffskärpning för återfall förekommer straff ändå upp till 18 års fängelse. Straffen för narkotikabrott ligger också regelmässigt i den övre delen av straffskalan vilket är en klar skillnad mot de flesta andra brott. Anledningen till den strängare synen på narkotikabrott är dels narkotikaproblemet successivt har tagits på större allvar och dels att narkotikabrott ses som ett internationellt problem där vi inte får ligga efter andra länder. Idag är praktiskt taget all hantering av narkotika straffbelagd. Både då det sker uppsåtligen eller av oaktsamhet. En trend är också att allt fler ämnen klassas som narkotika. Narkotikastrafflagen finns att läsa http://lagen.nu/1968:64 . Vänliga hälsningar
Gustaf LidegranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”