Ansvar för fel vid köp av bostadsrätt. Trasig blandare.

2007-05-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Jag har köpt en bostadsrätt. Jag har upptäckt att dusch- blandaren inte fungerar och kökskranen läcker. Vem ska stå för kostnaden av reparationen ? Säljaren eller köparen?
SVAR
Vid köp av bostadsrätt mellan två privatpersoner gäller i första hand köpeavtalet. Finns inte den aktuella situationen reglerad i avtalet gäller i andra hand köplagen som du finner här .

De brister som du nämner kan utgöra fel i köplagens mening, se 17 §. Som köpare har man ingen generell undersökningsplikt, vilket innebär att man inte är tvungen att undersöka varan före köpet. Däremot kan man inte som fel åberopa sådant man borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av varan och således får antas ha känt till vid köpet, 20 §. Även om man före köpet undersökt varan, kan inte fel som vid undersökningen hade varit relativt enkla att upptäcka åberopas, då . Att vid exempelvis visningen undersöka huruvida blandare fungerar eller ej hade varit så pass enkelt att det inte senare kan åberopas som fel, eftersom man borde ha upptäckt det. I det fallet blir det alltså köparen som får stå för kostnaden.
Ludvig Lagerkranz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (920)
2021-12-01 Vilken ångerrätt gäller vid köp av telefonförsäljare?
2021-11-30 Samtycke vid digitalt presentkort
2021-10-31 Rätt till öppet köp?
2021-10-30 Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?

Alla besvarade frågor (97706)