FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt29/05/2007

Serviceskyldighet m.m.

Hej!Har fått avslag på 1/4 sjukpenning,har det enklaste jobbet på arbetet anpassat för mig.stormtrivs men klarar 75%max,knappt det.Läkare skriver intyg efter intyg..men nej!Medicinska underlaget styrker inte ersättning men vi förstår inte vad de menar.skrivit,ringt,mailat men får inga svar.Har man inte rätt att få veta varför?Har överklagat men vad göra?

Lawline svarar

Hej, Försäkringskassan har enligt Förvaltningslagen 4§ (se http://lagen.nu/1986:223) en serviceskyldighet mot enskilda. Om du undrar över något måste de lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp som du kan behöva. Frågor ska besvaras så snart som möjligt. I ett beslut där Försäkringskassan avgör ett ärende som går dig emot, måste de skäl som har bestämt utgången anges, se 20§ Förvaltningslagen. Om ni inte förstår beslutsmotiveringen har de i och med serviceskyldigheten en skyldighet att på din begäran förklara beslutet för er. Som jag förstår har ni överklagat beslutet. Detta görs till Länsrätten men överklagandet lämnas in till Försäkringskassan. Ni kan även begära omprövning hos Försäkringskassan. De måste då gå igenom ärendet igen för att se om beslutet är felaktigt. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, annars får du gärna återkomma med en mer specifik fråga. Med vänlig hälsning,
Cecilia JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo