P-bot vid delvis skymt parkeringstillstånd

Jag brukar köpa parkeringskort där jag bor. Parkeringskortet är ganska stort. En dag lyckades jag att ha en mindre parkeringsbiljett över parkeringskortet. men siktet på parkeringskortet skymdes inte. jag fick kontrollavgift trotts att parkeringskortet är gilltig fortfarande och var gilltig den aktuella dagen också.

Måste jag betala kontrollavgiften ändå?

Lawline svarar

Hej!

Jag utgår från att det någonstans på eller i anslutning till parkeringskortet finns angivet att parkeringskortet ska placeras i bilens framruta fullt läsbart utifrån eller någon annan liknande formulering. Praxis på området får anses sträng mot misstag som just innebär att hela eller delar av ett tillstånd inte är läsbart utifrån. De mål som har nått till högsta domstolen handlar visserligen om parkeringsanmärkningar, enligt den offentligrättsliga parkeringen som gäller på gator, och inte kontrollavgifter som uttas på tomtmark. Det saknas dock skäl att tro att bedömningen skulle skilja sig. Då det hittills inte finns några liknande fall där den felande bilisten har blivit fri från sin felparkeringsavgift måste det antas gälla även här. Om den biljetten som låg över parkeringstillståndet skymde någonting som kan vara väsentligt är du alltså skyldig att erlägga kontrollavgiften. Om ingen del av texten skymdes och biljetten skymde en mycket liten del av tillståndet kan det sannolikt anses oskäligt att kräva kontrollavgift och den kan då ogillas. Aktuell lag på området är lag om kontrollavgift vid olovlig parkering som finns http://lagen.nu/1984:318Vänliga hälsningar

Gustaf LidegranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo