FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt05/06/2007

Överklagande av beslut att nedlägga förundersökning.

Hej. Jag & min sambo köpte en hundvalp för 5000 kr. Enligt säljaren var hunden blandning mellan amstaf & dogo argentino. Senare visade det sig att pappan som skulle vara amstaf var en blandning mellan pittbull & amstaf dessutom har våran hund eksem vilket pappan också hade. Alltså var vi utsatta för ett bedrägeri. Vi anmälde detta men en polis lade ner utredningen med motiveringen. "Det finns ej anledning att anta brott som hör hemma under allmänt åtal har förövats". Vi har blivit lurade på 5000 kr, tittar man på lagen.nu så finns fall som gått till HR där skadan var bara 200-300 kr. Går det inte att få åtalsnedläggningen omprövad?

Lawline svarar

Hej, det verkar som att förutsättningarna för bedrägeri i och för sig skulle kunna vara uppfyllda. Det beror väl främst på vilket uppsåt hundförsäljaren kan tänkas ha haft; om han visste om den felaktiga förutsättningen, det faktum att han vilseledde er, samt det att det medförde vinning för honom och förlust för er, så är rekvisiten för bedrägeri uppfyllda (jfr 9 kap 1 § brottsbalken som du hittar http://www.lagen.nu/1962:700 ). Vad gäller den nedlagda utredningen så kan den överklagas hos förundersökningsledaren. Du kan säkert vända dig till den lokala polisstationen för att få reda på vem som varit förundersökningsledare i ditt fall. Det bör framgå av beslutet på vilken grund man beslutat att lägga ned undersökningen. En vanlig orsak är brist på bevisning och det är denna grund du måste angripa för att få framgång med ditt överklagande. Det spelar i princip för frågan inte någon roll att det "bara" rör sig om fem tusen kronor - ifall brott är förövat så skall åtal väckas ändå. I slutändan så är det alltid upp till åklagare att fatta beslut om huruvida talan om brott ska väckas. Däremot finns det möjlighet för dig som målsägande att själv föra talan om brott mot den misstänkte (så kallat enskilt åtal), om du själv har angivit brottet och åklagaren beslutat att inte väcka åtal. Detta framgår av rättegångsbalken 20 kap 7§, som du hittar http://www.lagen.nu/1942:740 . Detta är dock inte att rekommendera eftersom det riskerar att bli en dyr och tidskrävande process, med en risk för att den tilltalade ändå blir frikänd (beslut att lägga ned förundersökning har ju fattats med anledning av att man inte tror på framgång i en eventuell process). vänliga hälsningar
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”