FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt07/05/2007

Sekretess i förhållande till den uppgiften rör

Rättspsykiatrisk undersökning kan den lämnas ut till patienten. (Stämplad med enl sekretesslag 1980 7 kap 1 §)

Lawline svarar

Hej, I Sekretesslagen 14:4 sägs att sekretess till skydd för en enskild inte gäller i förhållande till den enskilde själv, om inte annat följer av lagen. Uppgifter om den enskildes hälsotillstånd som är skyddade enligt 7:1 kan dock förhindras att lämnas ut till den enskilde enligt 7:3 om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till den enskilde. Uppgiftslämnande skulle innebära att syftet med behandlingen motverkas eller att patienten lider stora men av det. Men detta är en undantagsregel som främst tillämpas inom den psykiatriska vården. Att undersökningen har en stämpel med sekretess spelar ingen roll för frågan. Sekretesslagen hittar du http://lagen.nu/1980:100. Med vänlig hälsning
Cecilia JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo