FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt28/05/2007

Flyttning av släp från kommunens mark

Vi har en släpvagn som står parkerad på gräset intill vår infart till villan. Gräsmattan tillhör kommunen. Släpvagnen är ej störande för trafiken, renhållningen eller snöröjningen men tydligen "jättestörande" för vår granne. Kommunen vill nu att vi flyttar släpet p.g.a. vår grannes tjat. KAN DOM MED LAGLIG RÄTT ÅLÄGGA OSS ATT FLYTTA SLÄPET? Det finns ju mängder med folk som förvarar saker på kommunens mark.

Lawline svarar

Hej! Frågan detaljregleras sannolikt på kommunal nivå varför exakta hänvisningar är något svåra att ge. Men helt oavsett dessa regleringar kommer samma utgång att nås. Det finns ingen allemansrätt för fordon, en mycket vid definition på fordon gäller varför det inte är någon tvekan om att en släpvagn är ett fordon. Det innebär att det inte finns någon rätt att ställa upp fordon på annans mark mot dennes vilja. En markägare kan flytta ett fordon som är uppställt på hans mark sju dygn efter att han har underättat fordonets ägare om att fordonet inte får vara parkerat på platsen. Flytten sker på ägarens bekostnad. En annan möjlighet är att kommunen har reglerat att fordon inte får parkeras i terräng. Släpvagnen är i så fall felparkerad och kan även då bortforslas på ägarens bekostnad efter sju dygn. I detta fall kan också felparkeringsavgifter på som mest 5000 kronor komma att uttas. Sammanfattningsvis kan sägas att kommunen oavsett bedömningen om trafikfarlighet har en god möjlighet att få släpvagnen flyttad. Lag om flyttning av fordon i vissa fall finns http://www.lagen.nu/1982:129 Och tillhörande förordning http://www.lagen.nu/1982:198 Med vänliga hälsningar
Gustaf LidegranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo