Hur uppnås giltig pantsättning av lös egendom?

FRÅGA
Kan jag pantsätta min traktor som säkerhet för ett lån. Jag har en näringsverksamhet där jag använder traktorn varje dag. Den är 2 år gammal och fullbetald. Vilka lagar är det som gäller?
SVAR

Hej!En traktor är lös egendom. För att en pantsättning av lös egendom skall vara giltig måste den ha fullbordats. Med fullbordan menas dels att det krävs en pantförskrivning (själva pantavtalet) och dels tradition av det aktuella objektet, se handelsbalken (HB http://www.lagen.nu/1736:0123_2) 10 kap. 1 §. Uppnås giltig panträtt får borgenären utdelning ur det pantsatta godset före övriga borgenärer vid konkurs eller utmätning, enligt förmånsrättslagen (FRL här) 4 §.Det framgår inte direkt i lagen vad traditionskravet faktiskt innebär. Av praxis på området framgår dock att giltig tradition förutsätter en besittningsövergång av panten, samt att denna förblir i panthavarens (borgenärens) vård. En besittningsövergång behöver inte betyda att borgenären faktiskt måste få panten i sin besittning, utan det räcker att pantsättarens rådighet över panten blivit avskuren (se bl.a. rättsfallen NJA 1996 s 52 http://lagen.nu/dom/1996/6438). Det kan t.ex. innebära att pantsättaren ger panthavaren samtliga nycklar till panten så att gäldenären inte kan förfoga över denna längre. Dessutom krävs alltså att besittningsförändringen består under hela pantsättningstiden. Det räcker således inte att en godkänd tradition sker vid pantsättningen, om panten sedan återgår till panthavaren efter en tid. I praxis har dock godtagits att pantsättaren fått tillgång till panten för rent tillfälliga syften, såsom provtagning och tillsyn av panten med panthavarens medgivande (se NJA 1956 s 485 och NJA 1986 s 409 http://lagen.nu/dom/1986/4969).Om du fortfarande skall använda traktorn i näringsverksamhet är pantsättning troligen inte ett alternativ eftersom detta kräver att du lämnar över traktorn i panthavarens besittning, med följden att du inte kan använda denna under hela pantsättningstiden.Vänliga hälsningar,

Rebecka Boholm
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (405)
2021-04-12 Jag råkade överföra pengar till fel konto, hur får jag pengarna tillbaka?
2021-04-04 Bristande kännedom lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
2021-03-26 Sakrätters tvingande karaktär
2021-03-25 Vad innebär det att ett utslag undanröjs?

Alla besvarade frågor (91168)