Preskription av skadeståndsfordran

2007-04-30 i Preskription
FRÅGA
HejFrågan gäller en skadeståndsfordran som ligger hos ett försäkringsbolag sedan min son utfört ett brott-skadegörelse som djurrättsaktivist-och som han avtjänat ett 8 månader långt fängelsestraff för. 3 personer blev ådömda skadeståndet, solidariskt.Finns någon chans under rimlig tid att detta krav preskiberas.Finns någon vedertagen praxis?Beloppet, över 1 miljon idag förefaller omöjligt att betala.
SVAR

Hej,

Preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen, se http://www.lagen.nu/1981:130. Huvudregeln är att fordringar preskriberas tio år efter att de har tillkommit, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (se 2 §). Fordran på skadestånd i anledning av brott preskriberas inte heller tidigare än ett år efter den dag som domen slutligen meddelades (se 3 §).Preskriptionsavbrott kan bland annat ske genom att betalar eller avbetalar på fordringen eller erlägger ränta eller på något annat sätt erkänner fordringen, eller att borgenären framställer ett skriftligt krav eller påminnelse till gäldenären (se 5 §).Om preskriptionen avbryts genom till exempel ett sådant här erkännande eller ett krav leder det till att preskriptionstiden börjar löpa från början igen räknat från dagen för preskriptionsavbrottet (se 6 §).Om någon betalar hela den skuld för vilken flera är solidariskt betalningsskyldiga, som i Ert fall, får den personen en regressfordran gentemot de andra betalningsskyldiga. Den betalande personen kan i sin tur kräva in de andra betalningsskyldigas del av dem. En sådan här regressfordran kan aldrig preskriberas tidigare än ett år efter betalningen av huvudfordringen (se 4 §). Precis som med huvudfordringen kan även denna fordrings preskriptionstid avbrytas och på så sätt förlängas.Den som är djupt skuldsatt och har haft problem med ekonomin under en längre tid, samt att det är skäligt med hänsyn till de personliga och ekonomiska förhållandena kan ansöka om skuldsanering. Information om skuldsanering finns på kronofogdens hemsida, se http://www.kronofogden.se/skuldsanering.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Sara Forslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (618)
2022-01-24 Preskriptionstid för fordringar mellan två privatpersoner?
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (98676)