FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt01/05/2007

användande av bild utan persons vetskap

En författare (företagare) har använt bilder i sin faktabok av flera personer utan deras vetskap eller medgivanden. Bilderna har används för att påvisa dåliga exempel. De känner sig kränkta och överkörda. vad gäller juridiskt sett? Mvh Anna

Lawline svarar

Hej! Det finns en lag som förbjuder användning av annans namn och bild i marknadsföring men denna lag gäller inte för böcker och dyl. som istället omfattas av Tryckfrihetsförordningens regler. Det innebär att det inte finns något krav på medgivande från någon för att få ha personen på bild i en bok. Däremot kan brottet förtal begås även i tryckt skrift. Det är alltså inte tillåtet att ”utpeka annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning” såvida inte ”det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och (…) uppgiften var sann eller att ” (…)det fanns ”skälig grund för den”. (se 5:1 Brottsbalken http://www.lagen.nu/1962:700) Om man anser sig förtalad av någon annan bör man väcka enskilt åtal mot denne. Brottet förtal ligger alltså inte under allmänt åtal, utan det är upp till den enskilde att åtala. Ni bör i så fall kontakta advokat för att mera grundligt utreda frågan. Hoppas att ni har hjälp av mitt svar Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo