FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 28/01/2006

Uppsägning pga arbetsbrist

Vid Företaget Bygg Fort finns ett kollektivavtal med Byggnads. Företaget har fått färre order. Tyvärr måste fem personen sägas upp pga. arbetsbrist. Vid företaget finns också en liten lokal facklig förening som heter Bygg rätt. Arbetsgivaren vill inte tillämpa någon särskild avtalsturlista utan huvudregeln sist in fört ut gäller. Personalansvarige på företaget känner sig osäker på hur han skall gå till väga med detta. hur han skall göra för att säga upp personerna pga. Arbetsbrist, med vem skall han förhandla, omplacering, vilka grunder kan han bygga sina uppsägningar på och så vidare.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Egentligen krävs det inte någon faktisk brist på arbete för att en arbetsgivare skall kunna säga upp personal på grund av arbetsbrist. Med arbetsbrist avses varje situation där arbetsgivaren i kraft av sin företagsledningsrätt vill minska antalet anställda. Skälen för arbetsgivarens uppsägning kan vara av bland annat ekonomisk- eller organisatorisk natur. Arbetsgivaren är skyldig att redovisa underlaget som legat till grund för uppsägningen. Underlåter arbetsgivaren detta kan domstol förklara uppsägningen ogiltig. Enligt lagen om anställningsskydd som du hittar http://lagen.nu/1982:80 måste arbetsgivaren vid uppsägning på grund av arbetsbrist iaktta vissa turordningsregler. Som huvudregel gäller att arbetstagare med längre anställningstid har företräde till fortsatt arbete framför arbetstagare med kortare anställningstid. Alltså med andra ord sist in först ut. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. En arbetsgivare som har maximalt tio anställda får undanta högst två arbetstagare från turordningslistan som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Vad gäller arbetsgivarens skyldighet att förhandla med fackorganisationen finns regler om detta i medbestämmandelagen som du hittar http://lagen.nu/1976:580. Arbetsgivaren skall innan denne beslutar om viktigare förändringar i verksamheten på eget initiativ förhandla med den arbetstagarorganisation som han är bunden av genom kollektivavtal. Detsamma gäller innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen. Innan arbetsgivaren säger upp en anställd måste han försöka omplacera arbetstagaren, annars kan uppsägningen ogiltigförklaras. En förutsättning för omplacering är dock att den anställde måste ha tillräckliga kvalifikationer för att klara av arbetet som erbjuds. Om arbetstagaren avböjer ett rimligt erbjudande har arbetsgivaren ingen ytterligare skyldighet att erbjuda andra arbetsuppgifter. Arbetsgivaren är inte heller skyldig att skapa en ny tjänst. Större företag har i regel en mer omfattande skyldighet att undersöka möjligheten till omplacering än ett mindre.
Christina WeilanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000