FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt26/04/2007

Överflyttning av ärende enligt SoL

Jag har en son som bor i ett familjehem ca 1 år, jag bodde då i Trollhättan o han flyttades till familjen i Lidköping. Jag flyttade sedan från Trollhättan till Fagersta, hur blir då allt, ska då inte allt flyttas till min stads kommun socialtjänst? Eller kan fortfarande Trollhättans socialtjänst bestämma allt? Jag har funderat på o ta hem min son men då kommer dom göra ett direkt omhändertagande, kan dom göra det eller förs inte det över hit till min kommun? Tacksam för svar. Mvh

Lawline svarar

Hej! Som huvudregel fortsätter Trollhättans kommun att handlägga ärendet trots flytten. Det finns dock en bestämmelse i 16:1 Socialtjänstlagen (SoL) som syftar till att ett ärende ska överflyttas ifrån en kommun till en annan om "den som berörs av ärendet har starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt". Enligt förarbetena till lagen (Proposition 2002/03:53, s 92) ska frågan om överflyttning avgöras efter en individuell bedömning i varje enskilt fall. Det nämns dock som exempel att det kan komma ifråga när vårdnadshavaren till ett barn, som är placerat i familjehem, flyttar från placeringskommunen. Att en överflyttning skulle vara naturlig i sådana fall har motiverats med att kontakterna med vårdnadshavaren ingår som en mycket viktig del av vårdnadsansvaret. Detta gäller dock inte om ett litet barn har placerats långsiktigt i ett familjehem eller om barnet är äldre och på väg att själv flytta ifrån familjehemmet. Om familjehemsplaceringen är frivillig, enligt SoL, och du då väljer att ta hem din son borde ärendet vara att anse som avslutat i Trollhättans kommun. Därmed inte sagt att inte din nya kommun, alltså Fagersta, kan anse att förutsättningar finns för ett omedelbart omhändertagande i enlighet med 6 § LVU. Skulle det däremot vara så att din son är placerad i ett familjehem till följd av ett tvångsomhändertagande enligt LVU, och du väljer att ta hem honom, borde det fortfarande vara Trollhättans sak att handlägga ärendet och besluta om ett omedelbart omhändertagande. Hoppas att detta varit till någon hjälp! Med vänlig hälsning
Marie HedelinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo