FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt14/12/2005

Ansvarsfrihetsgrunder

24 kap BrB beskriver ansvarfrihetsgrunder. Hur har dessa utvecklats ur ett historiskt perspektiv, eller rättare sagt varför har dess uppkommit? Finns det någon litteratur som berör detta ämne? Jag är framförallt intresserad an nödvärnsrätten samt laga befogenhet. Skriver en uppsats om polisens rätt att använda våld...

Lawline svarar

Allmäna ansvarsfrihetsgrunder, exemplvis nödvärn, nöd och samtycke, finns i 24 kap. BrB. Gärningsmannen fälls ej till ansvar om en ansvarsfrihetsgrund är tillämplig, vilket innebär att den begångna gärningen ej utgör ett brott. Litteratur som kan rekommenderas är främst : Brottsbalken, En kommentar del 2 (studentutgåva 4). Författare: L. Holmqvist, M. Leijonhufvud, P-O. Träskmark och S. Wennberg, Nordstedts Juridik 2005. I boken finner Du en kommentar till varje paragraf i 24 kap BrB. Även boken Straffansvar, författad av M. Leijonhufvud och S. Wennberg kan rekommenderas. Lycka till med uppsatsen!
Lisa HallergrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo