Skuld hos kronofogden trots friad från brottsmisstankar

FRÅGA
Hej!Jag skriver till er angående en fråga som gäller min pojkvän.Har stor förståelse för om ni inte kan ge mig ett 100% svar genom den information jag kommer att ge er över mail, men jag hoppas iallafall på lite vägledning.För ett par år sedan blev min pojkvän och några av hans vänner indragna i en bedrägerihärva. De trodde att uthämtningen och insättningen av pengar gällde import av bilar, men det visade sig att de som låg bakom bedrägeriet lurade pensionärer i Tyskland på pengar.Idag fick min pojkvän veta att han blev fri från alla brottsmisstankar, då bevis saknas och han inte kan styrkas till brottet.Ändå sa hans advokat att skulden på ca. 500000:- kommer att ligga kvar hos Kronofogden.Det jag undrar är hur Han kan vara skyldig till ett skadestånd, för ett brott som han är friad till? Ska vi bara lyssna på hans advokat? Eller ska vi gå vidare med detta?Hans advokat sa också, att så länge min pojkvän står skriven på sin mammas adress och inte äger något väsentligt, så kan ingen utmätning göras. Problemet är dock att vi ska flytta ihop (väntar också barn)...Hans advokat sa att enda sättet att skydda oss, är att vi gifter oss och skriver över alla saker i mitt namn. Stämmer det att vi kan skydda oss på detta sätt? Eller finns det något annat alternativ?Tacksam för snabbt svar, då detta oroar mig enormt mycket!
SVAR

Hej!

Svaret på din första fråga är att han kan vara skyldig att betala skadestånd även om han inte är fälld för brottet. I brottmål är nämligen beviskravet mycket högt, man brukar säga att det ska vara bortom allt rimligt tvivel att den misstänkte är skyldig till brottet. I civilmål är beviskravet inte lika högt, vilket kan få till följd att man kan dömas till skadestånd eller ha en skuld hos Kronofogden även om man blir friad från eventuella brottsmisstankar. Jag vet inte om detta skadestånd utdömts av svensk domstol eller varifrån det härstammar, kanske finns det i så fall möjlighet att överklaga? För att bli skadeståndsskyldig för förmögenhetsskada enligt Skadeståndslagen krävs att skadan orsakats genom brott.

När det gäller utmätning, så kan kronofogden utmäta all egendom som tillhör gäldenären, och det finns en presumtion för att allt som finns i gäldenärens besittning, alltså hemma hos honom, tillhör honom. Det innebär att kronofogden kan utmäta både hans mammas saker (om han bor hos henne) och dina saker (om ni bor ihop), såvida inte ni kan bevisa att de tillhör er. Att bevisa det kan vara ganska svårt, det är inte ens säkert att ett inköpskvitto räcker. Ett sätt att skydda egendomen är att som advokaten säger gifta sig och sedan göra en bodelning under pågående äktenskap varigenom egendomen skrivs över på dig. Se Utsökningsbalken 4:17-19 §§ http://www.lagen.nu/1981:774#K4P17 .

Miranda Berg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?