FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/04/2007

Förtal och falsk tillvitelse

en "arbetskamrat" anklagar mig felaktigt för sexuellt ofredande på arbetsplatsen, vad ska göra?

Lawline svarar

Hej, Att anklaga någon som brottslig kan utgöra brott enligt 5 kap Brottsbalken. Förtal omfattar inte endast situationen då någon sprider en falsk uppgift om något brottsligt utan även allmänna ärekränkande omdömen. Lagtexten hittar du http://www.lagen.nu/1962:700. För att förtal ska bli aktuellt måste beskyllningen för det brottsliga nå någon annan än dig. Riktas anklagelsen enbart till dig är förtal inte aktuellt. En ytterligare förutsättning för att förtal ska bli aktuellt är att den brottsliga beskyllningen är av ”allvarligare beskaffenhet”. Vad som är allvarlig beskaffenhet är ingen klar gräns och definieras av den sociala miljön man lever i. Om inte dessa förutsättningar är uppfyllda kan istället beskyllningen vara straffbar i form av förolämpning enligt BrB 5:3. En ärekränkande beskyllning är dessutom straffbar oavsett om det är sant eller inte. Det som bestraffas är att man inte hade rätt att framställa beskyllningen. Det finns dock en möjlighet att trots detta gå fri från ansvar om man kan visa att man hade skälig grund för att framföra beskyllningen. En fällande dom för förtal eller förolämpning ger som påföljd endast dagsböter. Om beskyllningen är falsk och denna framställs till polis eller åklagare kan den som framställer anklagelsen även göra sig skyldig till falsk tillvitelse, 15:7 BrB Om du inte är beredd att gå vidare med detta, vilket inte torde vara att rekommendera pga. svåra bevissvårigheter, kan du tyvärr inte göra annat än att informera arbetskamraten om gällande svensk straffrätt. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?