Utmätning av pensionsförsäkringar

2005-12-16 i Utmätning
FRÅGA
Har en ålderspensions försäkring tagen år 1992. Värdet 1/1-05 var cirka 44.000:- kr. Jag har låtit den stå inne då den inte gått så bra. Försäkringen togs som engångsinbetalning 20.000:- kr. Min fråga: Kan försäkringen utmätas till konkursbo trots att jag ej börjat eller begärt utbetalning?Tecknade 1994 en ålders- och efterlevandepensions försäkring. Engångsinbetald 20.000:- kr. Jag har låtit denna försäkring vara orörd då den inte gått så bra. Kan försäkringen utmätas till konkursbo med återköp av försäkringen?
SVAR

Vid årsskiftet träder den nya försäkringsavtalslagen i kraft (se här). Denna ersätter lagen om försäkringsavtal och konsumentförsäkringslagen, frågan blir därför lite knepigare att besvara. När lagen träder i kraft gäller vissa övergångsbestämmelser. Beroende på när beslut om utmätning eller konkurs fattas så omfattas försäkringarna antingen av den nya eller gamla lagen. Om beslut fattas efter årsskiftet gäller den nya lagen helt eller delvis beroende på vissa förutsättningar avseende försäkringsavtalen. Utmätning av gamla försäkringar får emellertid inte ske med hjälp av den nya bestämmelsen i 15kap 3 § försäkringsavtalslagen. I ditt fall är det fråga om två försäkringar som tecknats för cirka 14 respektive 12 år sedan, alltså torde de inte gå att utmäta med hjälp av den nya lagen. Det blir istället fråga om 116 § lag om försäkringsavtal (se här). Eftersom det var fråga om en engångsinbetalning av premier kan troligtvis försäkringarna utmätas. Försäkringar som har en premieplan på mindre än 10 år eller om mer än 1/5 av det sammanlagda premiebeloppet betalats under ett år kan försäkringe utmätas.
Det finns en andra möjlighet att försäkringarna kan undantas från utmätning, nämligen enligt utsökningsbalken 5 kap 8 § (se här), nämligen om pensionsförsäkringarna behövs för gäldenärens försörjning. Detta kan inte utredas utan information om hur en persons inkomstförhållanden ser ut. Ett rättsfall av intresse är hovrättsfallet RH 1992:34, vilket behandlade just utmätning av pensionsförsäkringar.

Med vänlig hälsning

Oscar Björkman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (581)
2022-01-18 Kan ena sambons bostadsrätt utmätas för den andres skulder?
2022-01-16 Får en makes inkomster utmätas för den andra makens skulder?
2022-01-02 Kan en leasad bil utmätas?
2021-12-28 Utmätning av bil för min frus skulder

Alla besvarade frågor (98498)