FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/04/2007

Påföljd för stöld

hej jag är misstänkt för stöld tänkte höra vad straffvärdet ligger på. jag var 22-23 år när detta hände och är tidigare dömd för rån då påföljden blev samhällstjänst och villkorlig dom?

Lawline svarar

Hej, Stöld har enligt Brottsbalken 8:1 ett straffvärde på högst två års fängelse. I praktiken brukar detta grovt uppskattat ligga mellan 4 och 8 månader. Att du tidigare blivit dömd kan utgöra en försvårande omständighet vilket rätten tar hänsyn till när de bestämmer detta värde som kallas det abstrakta straffvärdet. Det troligaste är att det inte finns någon presumtion för fängelse utan istället omvandlas detta till skyddstillsyn. Eventuellt kan skyddstillsyn kombineras med samhällstjänst eller dagsböter. Eftersom du tidigare blivit dömd för liknande brottslighet är villkorlig dom förmodligen inte aktuellt. Istället väljer rätten då skyddstillsyn för att motverka återfall. Det finns dock åtskilliga omständigheter som kan påverka utgången vilket gör att svaret endast är en kvalificerad gissning. Exempel på omständigheter som kan påverka är omständigheterna vid brottet, hur längesen rånet begicks samt andra sociala förhållanden. Med vänlig hälsning
Rådgivare