FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort01/05/2007

Förlängd spärrtid?

Hej har en spärrtid på 18 månader på körkort AB. Förlängs denna spärrtid vid olovlig körning.

Mvh Ingemar

Lawline svarar

Hej!

Regler om återkallelse av körkort finner Du i körkortslagen http://lagen.nu/1998:488 och i körkortsförordningen http://lagen.nu/1998:980 . Då det gäller återkallelse av körkort genom körkortsingripande regleras detta i 5 kapitlet i båda regelverken. När det är dags att ansöka om nytt körkortstillstånd så är det länsstyrelsen som brukar utreda om det föreligger några omständigheter som talar för att inte bevilja körkortstillstånd. Då länsstyrelsen gör denna utredning har de rätt att begära in utlåtande från bland andra polisen.Jag har inte funnit belägg för att spärrtiden automatiskt skulle förlängas pga olovlig körning, men det kan definitivt påverka Dina chanser att få ett nytt körkort.

Mvh

Ida ForssRådgivare