FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/04/2007

Nödvärn

Om man har en inbrottstjuv i sitt hus och vill jaga bort den. Så får man inte ta till \"mer våld än nöden kräver\". Vad innebär det?

Lawline svarar

Hej, Som du skriver så får man, till exempel i en situation när man vill jaga bort en inbrottstjuv ur sitt hem, använda så mycket våld som nöden kräver. Dock inte mer, för då kan man själv bli straffad. Den här rätten som var och en har att använda våld i en nödsituation kallas för nödvärn. Nödvärn regleras i lag i brottsbalken 24 kap. 1 §, se http://www.lagen.nu/1962:700. Nödvärn är en grund för ansvarsfrihet, har man handlat under nödvärn undgår man straffansvar för en handling som i normala fall skulle vara straffbelagd. I exemplet med inbrottstjuven kan man undgå att bli straffad om man slår något i huvudet på honom så att han svimmar. Hade man däremot slagit någon person på stan i huvudet så att denne svimmade hade man troligtvis åtalats för misshandel. Rätt till nödvärn föreligger mot ett pågående eller överhängande brottsligt angrepp mot en person eller mot egendom, mot någon som med våld hindrar att egendom som tillhör någon återtas av den personen på bar gärning, mot någon som olovligen har tagit sig in eller försöker ta sig in i rum, hus eller gård och mot någon som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Som sagt får man inte använda mer våld än vad nöden kräver. Det innebär till exempel att om ett brottsligt angrepp mot en person är avslutat och personen som angrep är på väg bort från platsen har man inte nödvärnsrätt mot personen längre, eller i fallet med inbrottstjuven, om man slagit till honom så att han svimmade av får man inte fortsätta att slå honom lite till "för säkerhets skull", utan bara precis så mycket man behöver för avvärja den omedelbara faran. Hoppas du fått dina funderingar besvarade! Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo