FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt12/05/2007

Särskild permission (2)

Hej! Tack för ditt svar,här kommer mer preciserat om min fråga,men det kanske inte är annorlunda?? Angående min fråga om permission/lufthålspermission: En som är dömd till 2 års fängelse för grov misshandel. Villkorligt friges tidigast 080515. Han vill bara efter några dagar ut och fiska, och vidare fyller hans mor 50 år om en vecka och vill även gratta henne. Vad säger lagen om detta och hur ska man göra??? Tacksam för ett svar! Och tack för all hjälp!!!

Lawline svarar

Den intagne måste ha suttit av minst en fjärdedel av sin strafftid innan han/hon kan beviljas sin första permission om den totala strafftiden är två års fängelse eller mer. Beträffande din fråga blir normalpermission inte aktuellt eftersom den intagne endast avtjänat några dagar av sitt straff. Nästa steg är då att utreda ifall personen kan beviljas särskild permission. Grundregeln är att den intagne skall uträtta så mycket som möjligt på sina normalpermissioner, men om det inte funnits möjlighet att få en viss sak uträttad under denna tidsperiod kan särskild permission beviljas. Särskild permission får med andra ord beviljas för att en intagen utanför anstalten ska kunna ombesörja angelägenheter som är av väsentlig betydelse för honom och som inte kan ombesörjas under normalpermission eller på annat sätt. Jag har svårt att tro att kriminalvården skulle bevilja särskild permission för att klienten efter några dagar vill åka ut och fiska, eftersom detta intresse likväl kan utföras under en eventuell framtida normalpermission. Vidare är jag tveksam till om permission kan beviljas för firandet av en närståendes födelsedag. Det är dock ett faktum att den intagnes mors femtioårsdag endast äger rum en gång och under den tid då klienten inte kan beviljas normalpermission. Detta skulle kunna utgöra en grund för beviljande av särskild permission, men jag är osäker på hur tungt ett sådant intresse väger i kriminalvårdens bedömning. Min rekommendation är därför att du kontaktar den anstalt där klienten är placerad för att erhålla ytterligare information om permission kan komma att beviljas och i så fall hur klienten skall ansöka om detta. Min rekommendation bygger på att det trots allt är en individuell bedömning som görs i varje enskilt fall om permission beviljas eller ej. Slutligen vill jag bara klargöra vad lufthålspermission är eftersom du nämner det i din fråga. Lufthålspermission är en form av särskild permission som syftar till att motverka de skadliga följderna av inlåsning. Vid långa oavbrutna frihetsberövanden kan det finnas skäl att bevilja en intagen en bevakad särskild permission ungefär två år efter häktningsdagen och därefter en gång per år. Med vänlig hälsning,
Sofia NorrmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”