FrågaKÖPRÄTTÖvrigt02/05/2007

Köp av båt-vad ska man tänka på?

Jag ska köpa segelbåt, är det något speciellt jag ska tänka på. Jag är nybörjare och måste lita på säljarens ord till stor del.

Lawline svarar

Beroende på om du ska köpa båten från en privatperson eller genom en yrkesmässig säljare tillämpas olika lagar. Om du köper båten via en yrkesmässig försäljare tillämpas konsumentköplagen (1§) Det är en tvingande lagstiftning som ger dig ett minimum skydd, som inte kan avtalas bort. Jag antar att du vill veta mer om vilka rättigheter du som köpare har vid fel i varan samt om du har någon undersökningsplikt vid köpet. Vid köp av båt (som är lös egendom) ska du kunna lita på säljaren. Om båten inte skulle motsvara vad säljaren utlovat kan du påkalla fel i varan med hjälp av konsumentköplagen(16 §) I 16 § stadgas det under vilka omständigheter fel i varan föreligger. Som vägledning kan sägas att fel föreligger om varan inte överensstämmer med vad som följer av avtalet (1 stycket). Det innebär att båten måste motsvara allting som ni kommit överens om i avtalet. Står det att exempelvis segel ska ingå i köpet, ska det även göra det. Det är även fel på båten trots att ni inte avtalat om det om båten inte är ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. Båten ska alltså kunna användas såsom en annan båt av samma slag (punkt 1). Det är även fel på båten om den inte är ägnad åt de särskilda krav som du ville använda båten till. Exempelvis om du vill ha en båt för yrkesfiske. Det förutsätter att säljaren förstod dina krav vid köpet och att du förlitade dig på dennes sakkunskap och omdöme (punkt 2). Båten ska också motsvara de prover och modeller samt den beskrivning som säljaren har lämnat/visat (punkt 3). Om någon situation som ovan nämnts uppkommer är det fel på båten. (tredje stycket 16 §). Vidare är det fel på båten om säljaren underlåtit att upplysa om speciella förhållanden rörande varan, som köparen borde känna till. Säljaren har alltså en upplysningsplikt och får inte lura dig. Slutligen är det fel på båten om den inte överensstämmer med vad du som köpare med fog kunnat förutsätta. Här faller fel in som inte tidigare blivit preciserade i 16 §. Det krävs att felet fanns redan vid köpet, säljaren ansvarar inte för fel som du själv tillfogat din båt (20 §). För att lättare kunna avgöra om det handlar om ett ursprungligt fel återfinns det en presumtionsregel i 20 a § som säger att ett fel anses vara ursprungligt om det uppkommit inom 6 månader ifrån köpet. Om det har gått längre tid måste du själv bevisa att felet var ursprungligt. För en giltig reklamation krävs det dessutom att du reklamerar felet till säljaren inom skälig tid. Din reklamation kan vara antingen skriftlig eller muntlig och reklamerar du inom två månader från och med att du upptäckte felet så anses reklamationen alltid gjord i rätt tid. Om du inte reklamerar inom denna frist förlorar du rätten att göra gällande felet. Allt som allt har du tre år på dig att reklamera från den dag du köpte din vara. Som du märker har du som konsument ett väldigt starkt konsumentskydd. Därför är mitt råd till dig, förutsatt att du köper en ny båt från en yrkesverksam båtförsäljare att förlita dig på säljaren. Om du köper en begangad båt från en försäljare säljs båten i "befintligt skick"( 17 §). Även i detta fall gäller säljarens upplysningsplikt (16 § tredje stycket). Vidare är det fel på båten om den är i sämre skick än vad du med hänsyn till priset och andra omständigheter kunnat förutsätta. Även i detta fall tycker jag att du kan lita på säljaren. Vid köp av båt från en privatperson tillämpas köplagen. Skillnaden från ovan nämnda är att lagen är dispositiv. Den kan alltså avtalas bort och köpekontraktet kommer att gälla framför köplagens regler. Det är därför viktigt att du verkligen läser igenom kontraktet innan köpet. Om ni vid köpet väljer att använda er av köplagen, finns det liksom i konsumentköplagen regler om fel i varan. De är till stor del överensstämmande men skyddar inte Dig såsom konsument på samma sätt som konsumentköplagen. Säljaren har ingen upplysningsplikt så du måste själv som konsument undersöka båten mer nogrannt. Med vänlig hälsning,
Alexandra PalmérRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”