FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt17/04/2007

Tillämpning av Europakonvetionen

Vi som blev tvångsomhändertagna på 50-70 talet och vill ha upprättelse.... är det rätt väg att gå till europadomstolen.???De styrande i Sverige vill inget göra då de anser det är preskiberat.. Vad finns att göra?? Vänligen Christine

Lawline svarar

Hej. I ditt fall är de brott staten eventuellt gjort sig skyldiga till preskriberade, enligt Brottsbalken 35:1 (Lagen återfinns http://www.lagen.nu/1962:700#K35) och Preskriptionslagen 3§ (Lagen hittar du http://www.lagen.nu/1981:130). Europakonventionen angående skydd för mänskliga rättigheter stadgar rättigheter för enskilda gentemot staten. Europadomstolen är den instans som bedömer staters skyldigheter i Europakonventionen. Alldeles säkert hade ett tvångsomhändertagande av dig varit en sådan kränkning av dina civila rättigheterna som kunnat falla in under konventionen. Europakonventionen är emellertid en traktat mellan stater, vilket innebär att det är ett slags avtal som enbart gäller efter det att staterna godkänt och undertecknat dokumentet. Europakonventionen införlivades i svensk lag 1995 i Regeringsformen 2 kap 23§, som en grundlagsstadgad rättighet (Du återfinner Regeringsformen http://www.lagen.nu/1974:152#K2). Rättighetskränkningar som skett innan dess kan emellertid inte göras gällande med hänvisning till Europakonventionen. Någon laglig grund för att ställa staten till svars saknas dessvärre. Hoppet i ditt fall att staten erkänner att de åsamkat dig skada och frivilligt kompenserar dig för detta. Möjligen skulle du kunna vända dig till Brottsoffermyndigheten för vidare hjälp. Med vänlig hälsning,
Ola DavidssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo