Tidpunkt vid vilken ränta börjar löpa

2007-04-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej, Om jag får en räkning som har 14 dagars betalningstid och därefter utfaller straffränta, måste jag betala den eller kan jag lugnt vänta i 30 dagar innan de rent lagligt kan debitera mig straffränta? Inget är överenskommet från början ang. ränta, utan detta är en faktura som \\\"bara\\\" dykt upp. Tackför hjälpen
SVAR
Hej,

För det första skulle jag vilja understryka att ränta som löper på fordran inte utgör ett straff. Presumtionen är nämligen att ränta alltid löper på beloppet när en fordran förfallit till betalning, även ifall någon ränta inte är avtalad. För att det inte skall utgå ränta måste parterna motsatsvis avtala om detta.

När du skriver att räkningen skall betalas efter 14 dagar innebär detta att den fordran som innehas av borgenären (d v s den person eller det företag som du skall betala till) förfaller till betalning efter 14 dagar. Din fråga handlar därför med andra ord om ifall det är lagligt för borgenären att sätta denna betalningstid när ni inte avtalat om saken.

Enligt 36 § konsumentköplagen (se http://www.lagen.nu/1990:932 ) är huvudregeln att betalning skall ske när konsumenten får varan. Denna princip kallas för samtidighetsprincipen och gäller som huvudregel inom köprätten. Tar inte säljaren betalt med en gång har denne rätt att när som helst kräva att få betalt. Detta följer även detta av ovan nämnda paragraf, men är en rådande princip inom fordringrättens område och hittas även i 5 § i skuldebrevslagen (se http://www.lagen.nu/1936:81 ). Har någon annan betalningstidpunkt avtalats gäller denna självklart i första hand. De nämnda reglerna gäller nämligen enbart om inget annat har avtalats mellan köpare och säljare.

Vad jag har förstått så hade ingen tidpunkt för betalning avtalats mellan dig och borgenären. I detta fall har denne rätt att kräva betalning inom 14 dagar och har även rätt att ta ut ränta i fall betalningen skulle bli försenad. Det faktum att många företag ofta väljer att ge sina kunder 30 dagars betalningsfrist förändrar inte situationen. Om du inte kan betala räkningen inom 14 dagar, t ex på grund av att lönen inte kommit in då, så rekommenderar jag att du ringer företaget i fråga, meddelar dem om din situation och ber att få betalningsfristen uppskjuten till slutet av månaden. Många gånger brukar nämligen detta gå bra, även fast företagen inte har någon lagstadgad skyldighet att vara tillmötesgående på detta sätt.

Med vänlig hälsning

Elzbieta Kaczorowska
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (923)
2022-01-26 Kan man villkora bort ångerrätten vid distansköp?
2022-01-14 Dubbelöverlåtelse av lös egendom
2021-12-30 Kan jag som svensk medborgare med svenskt personnummer stå som ägare på en bil i Sverige trots att jag är folkbokförd utomlands?
2021-12-01 Vilken ångerrätt gäller vid köp av telefonförsäljare?

Alla besvarade frågor (98707)