FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt20/04/2007

Överklagande statlig tjänstetillsättning

Vid anställning av ny medarbetare vid ett statligt verk finns möjlighet att överklaga tillsättningen. Arbetsgivaren är skyldig att informera de sökande som ej fått jobbet och meddela besvärshänvisning. Stämmer detta? Lagrum?

Lawline svarar

Hej! Enligt 21 § FL (förvaltningslagen) så ska sökanden, klaganden eller annan part underrättas om innehållet i det beslut som avgör myndighetens ärende om detta avser myndighetsutövning mot enskild. Den som beslutet går emot och som har rätt att överklaga ska även underrätts om hur han kan överklaga. I 22 § FL framgår vem som har rätt att överklaga. Detta gäller den som beslutet angår om det har gått honom emot och det kan överklagas. Dessa förutsättningar är normalt uppfyllda vid tjänstetillsättningsärenden för den som inte fått jobbet. När beslutet angår anställningsärenden ska överklagandet inte ske till allmän förvaltningsdomstol enligt 22 a §. Beslutet ska överklagas till regeringen enligt 35 § Verkställighetsförordningen. Med vänlig hälsning,
Sara OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”