FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt13/04/2007

Preskriptionstid vid brott

När preskriberas snatteri eller stöld? Är det skillnad på preskriptionstid beroende på den stulna varans värde?

Lawline svarar

Hej! Preskriptionstiden är beroende av hur långt fängelsestraff som kan följa på brottet. För stöld och snatteri gäller olika långa fängelsestraff. Ett skäl att bedöma ett brott som snatteri istället för stöld är att det tagna har ett lågt värde. Se 8 kap 1-2§§ BrB. Tryck http://www.lagen.nu/1962:700 för att se lagrum. Värdet har alltså indirekt betydelse för preskripotionstidens längd. För snatteri är preskriptionstiden två år enligt 35 kap 1§ BrB. För stöld är preskriptionstiden fem år enligt 35 kap 1§ BrB. Innan denna tid måste den misstänkte ha häktats eller tagit del av åtal för brottet. Tryck http://www.lagen.nu/1962:700 för att se lagrum. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Med vänlig hälsning,
Emma SchröderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo