Säljarens rätt till avhjälpande, konsumentköp

2007-05-06 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har köpt en dator. Något var fel med den och jag kunde inte ens grundinstallera den. Jag lämnade tillbaka den och de hittade ett fel på hårdvaran, och fixade det. Sen kunde jag installera vad jag ville, men efter någon vecka började den krångla igen varpå jag raderade allt och påbörjade en ny grundinstallation. Installationen misslyckas och jag misstänker att det är samma fel som från början. Efter all tid jag har lagt på detta krångel är jag inte längre intresserad av att behålla den och kommer att kräva att köpet hävs med hänvisning till fel på varan. Har jag rätt till detta? Kan de neka?
SVAR
Hej,

Enligt Konsumentköplagen (KKL) 27 § har säljaren rätt till avhjälpande eller omleverans, även om köparen begär annan rättelse, om inte avhjälpandet kan ske utan olägenhet för köparen och inom rimlig tid.

För att tolka denna bestämmelse får man använda sig av lagens förarbeten. Enligt propositionen 1989/90:89 s 122 så får en konsument som regel tåla att säljaren avhjälper ett fel två gånger innan denne kan kräva exempelvis prisavdrag eller hävning. Detta gäller under förutsättning att det rör sig om samma fel. Är det olika typer av fel får konsumenten tåla fler försök till avhjälpande.

Om inte säljaren kräver att få avhjälpa felet ännu en gång så kan du begära prisavdrag eller häva köpet enligt 28 §. För hävning så krävs det att felet är av väsentlig betydelse. Eftersom datorn inte fungera över huvud taget är felet av väsentlig betydelse och hävning är alltså möjligt.

Observera också att avhjälpandet skall ske utan kostnad för köparen och att säljarens rätt till avhjälpande inte förtar möjligheten för köparen att begära skadestånd på gruns av fel i varan.

Du hittar konsumentköplagen här.

Lycka till!

Med vänlig hälsning
Joel Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (920)
2021-12-01 Vilken ångerrätt gäller vid köp av telefonförsäljare?
2021-11-30 Samtycke vid digitalt presentkort
2021-10-31 Rätt till öppet köp?
2021-10-30 Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?

Alla besvarade frågor (97703)