FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/03/2007

Innehav av kokain

Om man har 0.62 gram kokain på sig och blir tagen av polisen. Bedöms straffet då som ringa eller grovt narkotikabrott?

Lawline svarar

Hej! Innehav av narkotika är straffbart då det enligt 1 § p. 6 narkotikastrafflagen betraktas som narkotikabrott. För att ansvar för narkotikabrott skall aktualiseras förutsätts inledningsvis att innehavet av narkotika sker olovligen - en person som t.ex. medicineras med ett ämne som klassificeras som narkotika kan givetvis inte straffas för detta. Vidare krävs att man handlat uppsåtligen. Vid bedömningen av huruvida brottet alternativt bör betraktas som ringa eller grovt blir i första hand typen samt mängden av narkotika vanligtvis av störst betydelse. Med tanke på att kokain är ett preparat som anses ha en mycket allvarlig svårhetsgrad, kan även små mängder anses räcka för att brottet ska ses som grovt. Av denna anledning är det inte helt osannolikt att en domstol skulle betrakta det hela som grovt narkotikabrott. Typen och mängden narkotika är dock inte det enda som spelar roll, utan domstolarna fäster även vikt vid omständigheter som om brottet utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt samt om brottet varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo