FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/03/2007

Uttag av avgift för offentliga handlingar

Kan jag ta ut en timtaxa förutom avgift för kopia för att ta fram offentliga handlingar? Förutsättning är förstås att en timtaxa har tagits beslut om i direktionen (kommunalförbund)

Lawline svarar

Hej. Enligt Kommunallagen 8:3c gäller självkostnadsprincipen för kommuner. Med självkostnad avses, om inte annat är särskilt föreskrivet, de sammanlagda kostnaderna för hela den avgiftsupptagande verksamheten. Ett tillfälligt överuttag av avgifter kan godtas så länge avgifterna ej kan sägas till väsentlig eller påtaglig del överstiga en för verksamheten beräknad självkostnad. Att ta ut en timkostnad för utfående av kommunala handlingar skulle kunna tänkas vara lagligen grundad så länge de enbart avser den direkta kostnaden som kommunen har för att leta upp handlingen. Något överskott får i princip inte förekomma. Med vänlig hälsning
Ola DavidssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo