FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/03/2007

Avgift för utskrift av kommunala handlingar

Hej! Är det okej att ta betalt för utskrift av kommunala handlingar, enligt http://www.lerum.se/upload/Inv%C3%A5narservice/St%C3%B6d%20&%20r%C3%A5dgivning/kopieringstaxa%20jan%2006.pdf Vänligen, Niclas

Lawline svarar

Hej. Enligt Kommunallagen 8:3c gäller självkostnadsprincipen för kommuner. Med självkostnad avses de sammanlagda kostnaderna för hela den avgiftsupptagande verksamheten. Ett tillfälligt överuttag av avgifter kan godtas så länge avgifterna ej kan sägas till väsentlig eller påtaglig del överstiga en för verksamheten beräknad självkostnad. Att ta ut en mindre kostnad för att utfå kommunala handlingar torde sålunda vara lagligen grundat. Med vänlig hälsning
Ola DavidssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”