Preskriptionsavbrott och krav på ränta

2007-04-09 i Preskription
FRÅGA
Hej kan preskriptionstiden förlängas mer en en gång(finns det några undantag).Så vitt jag har förstått så finns skulden kvar även om den är preskriberad men får borgenären fortsätta att räkna ränta?(ett ex är en 14 årgammal elskuld som rimligtvis borde vara preskriberad)Mvh
SVAR

Hej,Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten enligt 2§ 1 st preskriptionslagen, se här. Preskriptionstiden är dock tre år för en fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet, se 2§ 2 st preskL.För att en preskription skall anses avbruten enligt 5§ skall någon av följande situationer vara uppfyllda:

1. Du har erlagt betalning

2. Du har fått ett skriftligt krav eller påminnelse om betalning (Observera att det inte räcker att borgenären har skickat ut ett skriftligt krav till dig, utan du måste ha tagit del av detta för att det skall få verkan som ett preskriptionsavbrott. Detta är ett strängt beviskrav som framgår i ett HD-mål NJA 1996 s 809.

3. Borgenären har väckt talan mot dig.Om någon av ovanstående situationer är uppfylld, så är preskriptionstiden bruten och en ”ny preskriptionstid” börjar löpa från dagen för avbrottet, se 6§ PreskL.Är det så att fordringen är preskriberad, så förlorar elbolaget sin rätt att kräva ut sin fordran, se 8§ 1 st PreskL. Preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på ränta se 8§ 2 st PreskL. Det innebär att när din fordran är preskriberad, så kan borgenären inte heller kräva ränta för denna.Med vänlig hälsning,

Mikael Ekdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (618)
2022-01-24 Preskriptionstid för fordringar mellan två privatpersoner?
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (98676)