FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt05/12/2005

Knivinnehav på allmän plats

Jag är scout och undrar vad som då gäller angående att bära med sig knivar på allmän plats? Som scout ingår ju kniven som en naturlig del av verksamheten.

Lawline svarar

Hej! Enligt lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, se http://lagen.nu/1988:254 , är det förbjudet att på allmän plats eller inom skolområde inneha knivar eller liknande föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa. Allmän plats innebär varje plats, inom- eller utomhus, som är upplåten till eller annars besöks av allmänheten. Exempel på allmänna platser är vägar, gator, torg och parker. Det finns dock två undantag till denna bestämmelse. Det första gäller då en kniv eller liknande föremål ingår i en utrustning för viss tjänst eller uppdrag. Detta undantag är tillämpligt på exempelvis poliser som enligt lag bär en viss utrustning. Det andra undantaget gäller om innehavet av kniven eller ett liknande föremål kan anses befogat med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter. Det är detta undantag som blir tillämpligt då en kniv eller liknande föremål innehas på allmän plats för exempelvis arbete eller fritidsändamål (dock ej självförsvar). Om ett innehav faller under förbud eller undantag får avgöras utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Det som då skall bedömas är: - föremålets art: det finns inga regler om vad för slags kniv som är förbjuden, utan det får avgöras av när och hur den används (dock är det alltid förbjudet för en person under 21 att inneha eller använda springknivar eller springstiletter). - behovet: om kniven eller föremålet innehas för exempelvis scouting kan en onormalt stor kniv för det ändamålet inte anses falla in under undantaget. - plats: allmän plats/skolområde eller privat område? - personens uppträdande: alkoholpåverkan eller aggressivt beteende kan försvåra tillämpningen av undantag. - hur medförs föremålet: undantaget är mer uppenbart om kniven medförs exempelvis nerpackad i en scoutpackning än i fickan där den är mer lättillgänglig. - tidpunkt: när på dygnet? - folksamling: var det mycket folk? - risk: hur stor var risken för att föremålet skulle komma till användning som vapen vid brott mot liv eller hälsa? Alla dessa frågor bedöms för att avgöra om innehavet kan falla in under undantaget. Som scout bör du alltså när du befinner dig på allmän plats bevara din kniv i packningen. Vad jag har förstått får scouter även ett knivbevis när de lärt sig att hantera kniven. Om det finns möjlighet kan ju detta bevis medföras för att kunna visa att du skall använda kniven för fritidsändamål och att den inte är ägnad att användas vid brott. Med vänlig hälsning
Lorraine SauvyRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo