FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt24/03/2007

Kan man straffas för att ha bevittnat en misshandel?

Hej igen! Om man ser ett brott som man inte är delaktig i, är inte risken stor att man blir medskyldig till den andres brott? T ex misshandel.

Lawline svarar

Hej, Vi har ingen allmän skyldighet att hjälpa nödställda i Sverige. Det innebär att man inte begår något brott om man exempelvis bevittnar en misshandel, eller eljest underlåter att hjälpa någon nödställd. Huruvida en sådan plikt borde lagstadgas är emellertid omdebatterat. För att man skall kunna straffas för medhjälp (BrB 23:4) till misshandel krävs att man på något sätt har främjat gärningen. I rättsfallet NJA 1963 s 574 blev en person fälld för medhjälp till misshandel, endast på den grunden att han hållit i en annan persons rock då denne förövade en misshandel. Det ansågs således vara ett tillräckligt främjande. Hoppas detta utgjorde svar på din fråga. Du hittar BrB http://www.lagen.nu/1962:700. Vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo