FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt23/03/2007

Preskription av bokföringsbrott

2003 dömdes jag för bokföringsbrott och fick 10 000 kr i böter som påföljd. Hur lång preskriptionstid har detta brott?

Lawline svarar

Hej. Bokföringsbrott (BrB 11:5) bestraffas med fängelse högst två år. Brottet preskriberas fem år från dagen då brottet begicks (BrB 35:1, 35:4). Preskriptionen innebär att åtal för brottet inte kan bifallas efter preskriptionstidens utgång, däremot berörs inte rätten till exempelvis skadestånd. I detta avseende gäller troligen en generell preskriptionstid om tio år. Med vänlig hälsning
Ola DavidssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo