Vad innebär förbudet mot retroaktiv lagtillämpning?

2007-03-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
vad innebär det att en lag inte får användas retroaktivt?
SVAR
Hej,

Förbudet mot att retroaktivt tillämpa en straff- eller skattelag är en i grundlagen uttryckt skyddsregel. (Regeringsformen 2:10 §, se http://www.lagen.nu/1974:152#K2 ) Innebörden av denna bestämmelse är att en lag inte får tillämpas på sådant som skett före den tidpunkt då lagen trädde i kraft. Man kan alltså inte straffas för något som straffbelagts först efter den tidpunkt då man redan handlat.

Vänligen,
Carl Johan Zimdahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (941)
2019-05-26 Help with legal advice
2019-05-26 Vad kan hända med en hund som har skadat någon allvarligt?
2019-05-20 Vad säger lagen om dörrklockor med inbyggd kamera på lägenhetsdörr?
2019-05-20 Könsdiskriminering i föreningar

Alla besvarade frågor (69319)