Vad innebär förbudet mot retroaktiv lagtillämpning?

2007-03-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
vad innebär det att en lag inte får användas retroaktivt?
SVAR
Hej,

Förbudet mot att retroaktivt tillämpa en straff- eller skattelag är en i grundlagen uttryckt skyddsregel. (Regeringsformen 2:10 §, se http://www.lagen.nu/1974:152#K2 ) Innebörden av denna bestämmelse är att en lag inte får tillämpas på sådant som skett före den tidpunkt då lagen trädde i kraft. Man kan alltså inte straffas för något som straffbelagts först efter den tidpunkt då man redan handlat.

Vänligen,
Carl Johan Zimdahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll