Äganderättsförbehåll och utmätning

Kan jag sälja min bil på avbetalning, med äganderättsförbehåll, till mina föräldrar. Jag vill inte riskera att den blir utmätt av kronofogden. Hur gör jag?

Lawline svarar

Hej,Det du beskriver kallas sakrätt, dvs. vem som har bäst rätt till viss egendom, exempelvis i fall då kronofogden ska göra en utmätning. dvs. du vill hindra dina föräldrars borgenärer från att genom kronofogdens försorg utmäta bilen för att täcka förfallna fordringar.Vad gäller avbetalning med äganderättsförbehåll dvs. kredit med förbehåll som det kallas i Utsökningsbalken hindrar detta tyvärr inte en utmätning, se 5:5 2st UB http://www.lagen.nu/1981:774 .Enligt UB 9:10 sägs det att bilen dock endast får säljas om den täcker din kvarvarande fordring alternativt med ditt samtycke, men någon garanti för att bilen inte skall kunna bli utmätt finns inte.Det du eventuellt skulle kunna göra är att du ger bilen till dina föräldrar som en gåva exempelvis 1/10 om året, så skulle detta förmodligen anses som samäganderätt. Denna form av ägande har varit uppe till prövning ibland annat rättsfallet NJA 1998 s 545. En pappa gav där sonen andelar i en båt (1/14 varje år) under sex år. Då pappan blev föremål för utmätning ansågs inte båten kunna utmätas eftersom sonen ägde en större del av båten. Det som var avgörande i detta fallet var att pappan och sonen hade varsin nyckel till båten och använde den båda två, hade bara pappan haft en nyckel så hade det med största sannolikhet inte har varit samäganderätt, utan då hade man sett båten som pappans eftersom han hade den i sin besittning se 4:17-18 UB http://www.lagen.nu/1981:774 .Detta fall grundar sig endast på en specifik händelse och det är inte säkert att det hade blivit samma utgång i fallet som du beskriver. Det kan finnas andra fakta i ditt fall som kan påverka utgången.Mvh

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo