FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt24/03/2007

Bevisning

Jag har blivit avstängd från jobb på en skola p.g.a. något som skulle ha hänt på en övernattning för ca två år sedan (de kan inte precisera när exakt). Det är rubricerat som sexuellt ofredande. Jag har stöd från alla på jobbet och har inte varit själv på någon övernattning. Vi har alltid varit två på övernattningarna. Dessa två som påstår det skulle ha hänt något vid två olika tillfällen har sökt upp mig, kommit och kramat mig, skojat med mig och suttit i mitt knä bara dagar innan de skulle ha påstått detta. De har alltid tytt sig till mig under de fem åren jag haft dem, så allt verkar mycket märkligt. Min fråga är: Vad krävs för att jag ska kunna bli dömd för detta? Vilka bevis krävs? Jag får inte reda på något från förundersökningen och tjejerna ska in på videoförhör men de vet inte när eftersom det är så långa köer. Jag står inte ut med att bara sitta här hemma och inte veta något. Kan jag bli dömd för något jag inte gjort? Jag är fullständigt öppen för alla mina vänner och min familj och alla stöttar mig till 100 %. Jag har rent mjöl i påsen därför berättar jag.

Lawline svarar

Hej! Högsta domstolen har slagit fast att domstolen skall fälla den tilltalade om den finner det ”ställt utom rimligt tvivel” att denne är skyldig. Det är ett högt ställt beviskrav och det krävs stark bevisning för att domstolen ska döma en person för ett brott. I Sverige råder det fri bevisföring och fri bevisvärdering, vilket innebär att vad som helst kan åberopas som bevisning och att domstolen kan välja vilket värde som ska tillmätas beviset. Principen om fri bevisföring och fri bevisvärdering finns fastslagen i 35 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740), RB. Lagen hittar du på www.lagen.nu. Just i ditt fall kommer troligen främst förhör med dig och med de målsägande samt eventuella vittnesmål att ligga till grund för domstolens bedömning. Om det inte finns några vittnen eller annan bevisning kommer era respektive berättelser att vägas mot varandra. Domstolen kommer sedan att göra en helhetsbedömning där de avgör ifall det kan anses ställt utom rimligt tvivel att Du begått brottet. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”