FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt02/04/2007

Vem granskar kronofogden?

Vilken instans har befogenhet att granska kronofogden. Har flera dokument och inspelade samtal med kronofogden där man man verkligen kan göra fynd hos kronofogden.

Lawline svarar

Hej. Justitieombudsmannen (JO) har som uppgift att kontrollera domstolar och statliga och kommunala myndigheter. Dit kan du vända dig om du har klagomål på exempelvis kronofogdemyndigheten. En sådan JO-anmälan kan vem som helst göra om man anser att en domstol eller en myndighet har gjort fel. JO:s hemsida hittar du http://www.jo.se/Page.aspx Där finns blanketter så att du kan göra en anmälan. Med vänlig hälsning
Rådgivare