FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt06/04/2007

Terrängkörning

I terrängkörningslagens 1§ p3 står det att det är förbjudet att köra om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på marken. Finns det praxis på detta, dvs när är det uppenbart att det kan ske utan risk. Tack på förhand

Lawline svarar

Hej! Jag kunde inte hitta något rättsfall men i förarbetena ges som exempel på uppenbara situationer då skaren är hård eller då snötäcket är tjockt. Ett krav på att det ska vara uppenbart att körningen kan ske utan risk är en indikation på att det är ett strängt krav. I propositionen nämns t.ex. att inte är inte tillräckligt att en skoteråkare har anledning att anta att det inte föreligger någon risk för skada. Propositionen hittar du http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1361 Vänligen
Kristine ErlandssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?