FrågaKÖPRÄTTÖvrigt19/03/2007

Reklamation då köparen har inte undersökt varan

Hej! Har sålt en båt m. tillbehör via annons på nätet. Alltså mellan två privatpersoner. Köparen anser nu att han ej fått rätt segel - sämre kvalitet än väntat etc. Han hade möjlighet att titta på dem vid köpetillfället men valde att inte göra det och han hade fått info. om seglens historia och att de var använda i 1,5år, vilket de inte var på bilderna i annonsen. Han har skrivit på kontrakt på vad han köpt vid köpetillfället och betalt. Nu har han kontaktat advokat, som jag ska betala för, och hotar med stämning om han inte får "rätt" segel, vilket han fått! Det finns inga andra! HJÄLP! Hur illa kan detta bli? Har han möjlighet att göra så här? Vad säger lagarna om privata köp? (Köparen är boende i annat nordiskt land.) Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Vid köp av lös egendom, exempelvis en segelbåt, mellan privatpersoner gäller Köplagen (1990:931) KöpL http://lagen.nu/1990:931 . Utgångspunkten för vad som är fel och inte är avtalet, alltså vad köpare och säljare har avtalat om. I 17 § anges att om varan inte stämmer överens med den art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning som avtalats är den att anse som felaktig. Varan kan också vara felaktig om den avviker från uppgifter som säljaren lämnat om varan vid köpet och dessa uppgifter kan ha haft inverkan på köpet såtillvida att de påverkat köparen att köpa den aktuella varan, se 18 §. Har varan sålts i ”befintligt skick” kan köparen trots det göra gällande fel om varan är i sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta, se 19 §. Generellt sett är det kravet satt relativt högt. Köparen har ingen undersökningsplikt vid köpet. Han måste således inte undersöka varan för att upptäcka eventuella fel eller brister. Däremot får köparen inte som fel åberopa sådant han måste antas ha känt till vid köpet eller göra gällande att varan är felaktig om han borde ha upptäckt felet om han hade undersökt varan före köpet vilket framgår av 20 §. Köparen går då miste om sin rätt att reklamera varan avseende felet. Min bedömning utifrån det som framgår av din fråga är att köparen på grund av att han underlåtit att undersöka seglen före köpet har förlorat sin rätt att reklamera dem. Om du och köparen inte kan nå en uppgörelse rekommenderar jag dig att kontakta en sakkunnig för vidare rådgivning. Vänligen
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo