FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt13/04/2007

Om rekvisiten vid försäkringsbedrägeri

Ett påhittat exempel, men jag är intresserad av svaret ändå: Jag köpte en mc för 3 år sedan, men försäkringen blev mycket dyrare än jag trodde. Jag skrev därför över den på min morbror, som bor i en stad med lägre premie. Nu säger vi att jag blir inblandad i en trafikolycka (jag är ej vållande). Jag får 8 000 kr av försäkringsbolaget. Vilket brott har jag (om något) gjort mig skyldig till, och vad kan bli påföljden? Hur lång preskriptionstid har det eventuella brottet?

Lawline svarar

Detta utgör ett klassiskt fall av försäkringsbedrägeri. Genom att skriva över mc:n på din morbror har du vilselett försäkringsbolaget på så vis att underlaget för deras riskbedömning blir felaktig. Detta leder i sin tur till att en för låg premie tas ut i det aktuella fallet vilket innebär en förmögenhetsöverföring i form av en billig försäkring för dig (vinning) och för litet vederlag för försäkringsbolaget (skada). Brottet rubriceras som bedrägeri enligt 9kap 1§ Brottsbalken (BrB som du hittar http://www.lagen.nu/1962:700#K9 ). Det aktuella brottet har en straffskala om högst två års fängelse. Var straffet till slut skulle hamna är väldigt svårt att säga då det ofta är en komplicerad bedömning utifrån många olika omständigheter hänförliga både till den konkreta gärningen och till gärningsmannen själv. Praxis i Sverige är dock att man dömer till förhållandevis låga straff. Med hänsyn till den aktuella straffskalan skulle jag nog gissa på högst ett par månaders fängelse, såvitt inga försvårande omständigheter framkommer. För dessa korta fängelsestraff finns vidare ganska goda möjligheter att istället för fängelse villkorlig dom, ofta i förening med böter och samhällstjänst. Möjligheterna till villkorlig dom minskar dock om gärningsmannen tidigare gjort sig skyldig till brott, eller det av någon annan anledning finns anledning att befara fortsatt brottslighet (brottslighetens straffvärde och art). Dessa ganska komplicerade regler finns i 30 kap BrB. Preskriptionstiden för bedrägeri av normalgraden är 5 år enligt 35kap 1§ 2p BrB. Viktigt att komma ihåg är att man gör sig skyldig till försäkringsbedrägeri även om någon olycka ej inträffar och försäkringen således aldrig utbetalas, vilket följer av att redan fastställandet av den för låga premien utgör vinning respektive skada. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo