FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt12/03/2007

Självmord och upphovsrättsbrott, m.m.

-Kan man dömas för medhjälp till självmord? -Är livstid verkligen livstid? Om inte vad är lagens strängaste straff? -Om man vet om att någon tänker begå självmord men inte säger något, kan man då dömas för det? (Lärarfråga OBS) -Vad kan man få för straff när man laddar ner musik och filmer från nätet? Detta är några frågor som jag fått av elever när vi jobbat med LAG OCH RÄTT i skolan, ni kan kanske ge dessa elever ett svar som inte jag kan.

Lawline svarar

Jag skall så gott jag kan försöka besvara dina elevers frågor. Självmord är inget brott, eftersom det inte är straffbart att döda sig själv. Lagtexten (brottsbalken 3 kap 1 §) stipulerar ”Den som berövar ANNAN livet, dömes till mord...”. Det innebär att man inte kan dömas för medhjälp, eftersom att det förutsätter att man har ett brott, ett medverkansobjekt, att medverka till. Däremot kan man om man hjälper en människa att ta självmord dömas för fullbordat mord, alternativt dråp. Det går nämligen inte att ge ett ansvarsbefriande samtycke till att någon tar ens liv. Att bara känna till att någon är självmordsbenägen är som huvudregel (straffrättsligt) inget brott. Man kan dock tänka sig fall där straffansvar skulle kunna bli aktuellt, exempelvis om en förälder (en så kallad skyddsgarant) underlåter att hindra sitt barn från att begå självmord. Det är emellertid inget som generellt låter sig sägas. Livstid är livstid, och därmed lagens strängaste straff. Det är en vanlig myt att man inte kan sitta i fängelse på livstid i Sverige. Att ladda hem musik är ett upphovsrättsbrott. Är man inte upphovsrättsinnehavare till ett upphovsrättsskyddat verk (exempelvis en låt) får man inte ladda hem kopior av verket, vilket följer av upphovsrättslagens (URL) 12 § 4 st. Straffet för upphovsrättsbrott kan sträcka sig från böter upptill två års fängelse enligt URL 53 §. Dessutom kan man bli civilrättsligt skadeståndsskyldig (hitintills ganska saftiga skadestånd) enligt 54 § URL. Du hittar BrB http://www.lagen.nu/1962:700 , och URL http://www.lagen.nu/1960:729 . Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?